Struktura baz danych

Poniższy artykuł przedstawia strukturę baz danych na urządzeniu mobilnym oraz bazy MSSQL do wymiany danych.
Aplikacja mobilna:
CREATE TABLE KonfWydruki(
Kfw_GIDNumer INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT NOT NULL,
Kfw_Inst integer,
Kfw_Nazwa VARCHAR(50),
Kfw_Rodzaj INTEGER,
Kfw_KatNumer INTEGER,
Kfw_KatInst INTEGER,
Kfw_RESET varchar(50),
Kfw_INSB varchar(50),
Kfw_DELB varchar(50),
Kfw_INSCE varchar(50),
Kfw_DELCE varchar(50),
Kfw_EJECT varchar(50),
Kfw_START varchar(50),

Procedury dla ERP XL

small sales

Poniżej przedstawiam procedury, które służą do generowania danych dla aplikacji SmallSales. Działanie oparte jest o webservices, który pozwala na łączenie się z bazą danych i replikację urządzenia mobilnego z bazą główna opartej o MSSQL.
Do działania webservices nie jest potrzebne instalowanie ani Apache ani IIS. Jest do tego utworzona prosta aplikacja dla Windowsa działająca jako serwis. W konfiguracji tego serwisu wystarczy podać port i katalog w którym znajduje się webservis. Następnie na routerze przekierować zewnętrzny port na port komputera na którym działa aplikacja.

SmallSales - aplikacja dla systemu Android

small sales NetSoft Bielsko Biała

Aplikacja została przygotowana dla osób, które zajmują się sprzedażą obwoźną. Posiada ewidencję dokumentów zamówień, dokumentów sprzedaży oraz dokumentów zakupowych. Pozwala rozliczać należności i zobowiązania. Wbudowane proste analizy i zestawienia dają możliwość kontroli sprzedaży i zakupów. Tryby pracy aplikacji umożliwiają wprowadzanie towarów i kontrahentów bezpośrednio na urządzeniu mobilnym lub import z aplikacji działającej w systemie Windows.

Subskrybuj Small Sales - system sprzedaży dla Android RSS